Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Tesisimiz

ban5

Proje, Bolu İli, Merkez İlçesi, Yuva Köyü, Kütükçüler Mahallesinde ZGC BES Enerji A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Biyokütleden Elektrik Üretimi Yapan 14,5 MWe Kurulu Güce Sahip Yenilenebilir Enerji Santralidir.  Santral elektrik enerjisi üretmek amacıyla kurulacak olup hammadde olarak biyokütle kullanılacaktır.  Tesis kapsamında biyokütle olarak tavuk altlığı kullanılacaktır. Tavuk altlığı, kümes hayvanlarının gelişmesi esnasında biriken gübre ile ağaç talaşı ve pirinç kabukları gibi maddelerden meydana gelen yatak malzemesinin bir karışımıdır.

 

Toplam kapladığı alan 35.333 m2’dir.

Tesisin Kapasitesi :

Santralin net kurulu gücü 14,5 MWe olacaktır. Tesisin kendi iç tüketimi bu güce dahil değildir. Tesis aşamalı olarak 14,5 MW’ lik net üretim gücü ile faaliyete geçecektir.

 

santral1

BİYOKÜTLE OLARAK TAVUK ALTLIĞI

Biyokütle, organik atıkların, hayvansal atıkların, yağ atıkların, tarımsal hasat artıkları dahil olmak üzere tarımsal, orman ve hayvansal atıklardan ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen, katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları içermektedir. Altlık terimi, kümes hayvanlarının gelişmesi esnasında biriken gübre ile ağaç talaşı, pirinç kabukları, vb. maddelerden meydana gelen yatak malzemesi karışımını tarif eder. Aşağıda verilen resimde detaylı olarak görülebilir.

altlık